ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580025

Commissionerate of Industrial Training and Employment, Belagavi Division
Rastra kavi kuvempu road, Employment Exchange Building, Navanagar, Hubballi - 580025

email : jdhdohbl@rediffmail.com, Phone : 0836 - 2225342, Mobile : 9448005039


Welcome

Welcome to the Directorate of Employment and Training Belagavi Division website.

This portal is an information source for all Institutes and courses under the purview of the DET, Belagavi Division.

This portal is currently under updations ,kindly co-operate.

District's coming under Belagavi Division.
1) Belgaum
2) Bagalkot
3) Bijapur
4) Uttara Kannada
5) Dharwad
6) Gadag
7) Haveri

Objectives

To ensure steady flow of skilled manpower to industries.

To equip the youth with practical skills which enable them to seek employment or self-employment.

To rise the quality and quantity of industrial production by systematic training of workers.

Designed & Developed by :: jdi solutions